Podmínky používání certifikační autority Dial Telecom, a.s.

Důležité odkazy:

  1. Dial Telecom CA Certificate (DER format): http://ca.dialtelecom.cz/root.crt
  2. Dial Telecom CA Certificate (PEM format): http://ca.dialtelecom.cz/root_pem.crt
  3. Old Dial Telecom CA Certificate (DER format): http://ca.dialtelecom.cz/oldroot.crt
  4. Old Dial Telecom CA Certificate (PEM format): http://ca.dialtelecom.cz/oldroot_pem.crt
  5. Dial Telecom CA Revocation List (DER format): http://ca.dialtelecom.cz/current.crl
  6. Dial Telecom CA Revocation List (PEM format): http://ca.dialtelecom.cz/current_pem.crl
  7. Webové rozhraní Dial Telecom CA: https://ca.dialtelecom.cz/

Co je certifikační autorita

Pravidla užívání CA Dial Telecom

Certifikační autoritu firmy Dial Telecom může využívat kdokoli ze zákazníků a zaměstnanců firmy. Ostatní zájemci mohou obdržet certifikát po objasnění účelu používání certifikátu (např. komunikační partner zákazníka Dial Telecom a podobně).

Procedura schválení certifikátu probíhá následovně:

  1. zájemce o certifikát vyplní v elektronické formě žádost, ve které uvede své osobní údaje.
  2. zájemce se po telefonické domluvě osobně dostaví do prostor firmy Dial Telecom, kde se prokáže platným osobním dokladem (občanský průkaz, pas) a kde bude na základě těchto dokladů žádost schválena.
  3. zájemce si vyzvedne svůj certifikát v elektronické formě ze svého osobního počítače (doma, na pracovišti).
(bude ještě upřesneno)